PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIÊN HỒNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:17:22 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:17:19 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai05:17:15 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai05:17:10 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
5Khách vãng lai05:17:05 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
6Khách vãng lai05:17:02 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
7Khách vãng lai05:16:58 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
8Khách vãng lai05:16:54 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
9Khách vãng lai05:16:49 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
10Khách vãng lai03:40:19 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
11Khách vãng lai03:33:46 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
12Khách vãng lai02:55:42 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/Default.aspx
13Khách vãng lai02:52:57 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
14Khách vãng lai02:34:29 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c1.aspx
15Khách vãng lai02:16:55 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh_c1.aspx
16Khách vãng lai01:57:51 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7244
17Khách vãng lai01:35:56 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
18Khách vãng lai01:15:40 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai00:55:56 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_gv_doc.aspx
20Khách vãng lai00:02:29 http://tm-thdienhong.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=328
18 11 2018