PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIÊN HỒNG
QUẢN LÍ CÁC LOẠI VĂN BẢN

 
 
STTTrích yếu nội dungNgàyTải về
1 Nhiệm vụ năm học 2014- 2015 10/11/2014 [HyperLink19]
2 Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn 10/11/2014 [HyperLink19]
3 Sách mô hình trường Tiểu học mới 10/11/2014 [HyperLink19]
4 Thông tư số 30 Về đánh giá học sinh 10/11/2014 [HyperLink19]
5 Thông tư 30 về nhận xét.... 07/11/2014 [HyperLink19]
6 Thông tư về bồi dưỡng Giáo viên 07/11/2014 [HyperLink19]
7 Thông tư về dạy thêm. học thêm 07/11/2014 [HyperLink19]
8 Tiêu chuẩn đánh giá Trường Tiểu học 07/11/2014 [HyperLink19]
9 Thông tư 68 về phụ cấp thâm niên 07/11/2014 [HyperLink19]
10 Thông tư 42 về kiểm định chất lượng. 07/11/2014 [HyperLink19]
11 Thông tư 09 về công khai.... 07/11/2014 [HyperLink19]
12 Quy định chế độ công tác phí 07/11/2014 [HyperLink19]
13 Quy chế nâng lương trước thời hạn 07/11/2014 [HyperLink19]
14 Nghị định 29 thực hiện đổi mới 07/11/2014 [HyperLink19]
15 Nghị định 29 thực hiện luật viên chức 07/11/2014 [HyperLink19]
16 Luật xử lí vi phạm hành chính 07/11/2014 [HyperLink19]
17 Chương trình hành động tỉnh ủy Hải Dương 07/11/2014 [HyperLink19]
18 Chuẩn hiệu trưởng tiểu học 07/11/2014 [HyperLink19]
19 Chế độ làm việc của GV theo TT 28 07/11/2014 [HyperLink19]
20 Thông tư 32 của Bộ giáo dục 07/11/2014 [HyperLink19]
    
123