PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC DIÊN HỒNG
QUẢN LÍ ĐỀ THI, CHUYÊN ĐỀ

 
 
STTTrích yếu nội dungNgười đưa lênTải về
1 Đề kiểm tra giữahọc kì I: HSKT Nguyễn Thị Ngoãn [HyperLink19]
2 Đề kiểm tra cuối học kì I Nguyễn Thị Ngoãn [HyperLink19]
3 30 đề học sinh giỏi lớp 2 Nguyễn Thị Ngoãn [HyperLink19]
4 đề học sinh giỏi lớp 2 trường TH Nguyễn Thị Ngoãn [HyperLink19]
5 đề kiểm tra cuối kì lớp 3 Vũ Thị Hát [HyperLink19]
6 15 đề học sinh giỏi môn Tiếng Việt lớp 3 Vũ Thị Hát [HyperLink19]
7 10 đề ôn luyện Toán lớp 3 Vũ Thị Hát [HyperLink19]
8 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 03/2013 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
9 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 01/2013 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
10 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 12/2012 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
11 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 4 cấp trường tháng 11/2012 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
12 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 3 cấp trường - lần 2 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
13 Đề kiểm tra chất lượng học sinh giỏi lớp 3 cấp trường - lần 1 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]
14 Đề thi giáo viên giỏi cấp trường chào mừng ngày 08/3 - 26-3 năm học 2012 - 2013 Vũ Thanh Mai [HyperLink19]